Priešgaisriniai sprinkleriai

Kiekvienas iš mūsų žinome, kad ugnis gali pridaryti daug žalos. Ypač gyvenamiesiems pastatams. Kiekviena valstybė turi priešgaisrinės apsaugos tarnybas, kurios ne tik gesina gaisrus bet ir užsiima priešgaisrine sauga bei prevencija. Tuo tikslu yra sukurtos „Pastatų ir statinių priešgaisrinės apsaugos respublikinės statybos normos” (RSN 138-92 ). Šios normos taikomos projektuojant ir įrengiant automatinius gaisro gesinimo ir signalizacijos įrenginius Respublikoje. Gaisrų gesinimo įrenginių tipas bei gesinančios medžiagos parenkamos atsižvelgiant į gaminamų, saugomų ir naudojamų medžiagų fizines-chemines savybes ir jų pavojingumą gaisro-sprogimo atžvilgiu.

sprinkleriai

Sprinkleriai ir Drenčeriai

Sprinkleris su stikline kapsule – sprinkleris tai įrenginys, kurio anga atsidaro sprogus šilumai jautraus skysčio pripildytai kapsulei;

Sprinkleriniai ir drenčeriniai įrenginiai pagal gesinimo medžiagas skirstomi į vandens, putų ir vandens su papildomais komponentais įrenginius. Sprinklerinius įrenginius reikia projektuoti patalpoms, kurių aukštis iki 20 m, išskyrus tą atvejį, kai jie skirti tik stogo konstrukcinių elementų apsaugai.

Gaisrui gesinti vandeniu sprinklerinius įrenginius, atsižvelgiant į patalpos temperatūrą, reikia naudoti:
užpildytus vandeniu (šlapios sistemos) – patalpose, kuriose minimali oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C;
užpildytus oru (sausos sistemos) – nešildomose patalpose.

 

STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 1. Gaisrui gesinti sprinklerinius įrenginius, atsižvelgiant į patalpos temperatūrą, reikia naudoti:

23.1. pripildytus vandens – patalpose, kuriose oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C;

23.2. pripildytus oro – nešildomose patalpose.

 1. Gaisrui gesinti putomis sprinkleriniai įrenginiai naudojami patalpose, kuriose oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C.
 2. Sandėliuose, kuriuose stelažai aukštesni kaip 5,5 m, sprinklerinius įrenginius reikia papildomai įrengti tarpstelažinėje erdvėje, virš lentynų, taip pat zonose, kuriose yra priimami, pakuojami arba išduodami saugomi kroviniai.
 3. Sprinklerinius įrenginius reikia projektuoti patalpoms, kurių aukštis iki 20 m, išskyrus tą atvejį, kai jie skirti tik stogo konstrukcinių elementų apsaugai. Kai patalpų aukštis didesnis kaip 20 m, stogo konstrukcijų apsaugai įrenginių parametrai parenkami kaip ir 1 grupės patalpoms (žr. 1 lentelę).
 4. Vienoje sprinklerinio įrenginio sekcijoje turi būti ne daugiau kaip 800 sprinklerių (nepaisant tipo), o tarpstelažinėje erdvėje – ne daugiau kaip 500. Kiekvienos sekcijos vandens arba vandens ir oro sistemos bendras vamzdynų tūris turi būti ne didesnis kaip 3 m3.
 5. Pastatuose, kuriuose perdangos ir denginiai yra su sijomis (briaunomis), sprinklerius reikia įrengti tarp jų, garantuojant tolygų gesinimą, atsižvelgiant į sijos (briaunos) aukščio ir degumo klasę:

28.1. nuo 0,32 m, kai sijos (briaunos) degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0;

28.2. nuo 0,2 m, kai sijos (briaunos) degumo klasė žemesnė kaip B-s1, d0.

 1. Atstumas tarp sprinklerio angos ir perdangos, denginio plokštumos turi būti 0,08–0,4 m. Atstumas nuo sprinklerio difuzoriaus apatinės briaunos iki perdangos, denginio plokštumos turi būti ne didesnis kaip 0,5 m. Tarpas nuo sieninio sprinklerio iki perdangos, denginio turi būti 0,07–0,15 m. Vidinėse stelažų erdvėse sprinkleriai įrengiami po ekranu. Atstumas nuo sprinklerio angos iki ekrano turi būti 0,1–0,25 m. Atstumas nuo sprinklerio angos iki saugomų krovinių viršaus turi būti ne mažesnis kaip 0,05 m.
 2. Kai šlaitinių stogų nuolydis didesnis kaip 1/3, horizontalus atstumas tarp sprinklerių ir sienų, taip pat atstumas nuo sprinklerių iki stogo kraigo turi būti ne didesnis kaip 1,5 m, kai denginio konstrukcijų degumo klasė yra ne žemesnė kaip B-s1, d0, ir ne didesnis kaip 0,8 m kitais atvejais.
 3. Sprinkleriai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų pavojaus.
 4. Gesinant vandeniu ar jo mišiniais (su papildomais komponentais) naudojami šių tipų sprinkleriai:

32.1. SV – įrengiami anga į viršų;

32.2. SP – įrengiami anga į apačią;

32.3. SN – sieniniai.

 1. Vidinėse stelažų erdvėse SV tipo sprinkleriai įrengiami anga į apačią.
 2. 1 ir 2 patalpų grupėms naudojamų sprinklerių K faktorius turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 80, atitinkamai likusioms patalpų grupėms K faktorius parenkamas ne mažesnis kaip 115.
 3. Visų tipų sprinkleriai gali būti naudojami tik 1 patalpų grupės SGGVPS, likusių patalpų grupių SGGVPS gali būti naudojami konvenciniai arba paprastieji sprinkleriai.
 4. Plokščiai purškiantys sprinkleriai gali būti naudojami tik paslėptose erdvėse, virš segmentinių pakabinamųjų lubų ir stelažuose.

____________________________________________________________________________________________________

 

Spausdinti kainininką
Bronziniai sprinkleriai standartinio suveikimo, apatinio pajungimo

Bronziniai sprinkleriai standartinio suveikimo, apatinio pajungimo

Kodas Diametras Tipas / K-faktorius Temperatūra Kaina
3-100114 1/2" SSP / K-80 68°C €4.96
3-100115 1/2" SSP / K-80 79⁰C €4.71
3-100116 1/2" SSP / K-80 93⁰C €4.69
3-100117 1/2" SSP / K-80 141⁰C €4.71
4-100114 3/4" SSP / K-115 68⁰C €7.15
4-100115 3/4" SSP / K-115 79⁰C €7.15
4-100116 3/4" SSP / K-115 93⁰C €7.15
4-100117 3/4" SSP / K-115 141⁰C €7.15
Nurodytos kainos be PVM
Bronziniai sprinkleriai standartinio suveikimo, viršutinio pajungimo

Bronziniai sprinkleriai standartinio suveikimo, viršutinio pajungimo

Kodas Diametras Tipas / K-faktorius Temperatūra Kaina
3-153010 1/2" SSU / K-80 68⁰C €4.96
3-153011 1/2" SSU / K-80 79⁰C €4.71
3-153012 1/2" SSU / K-80 93⁰C €4.71
3-153013 1/2" SSU / K-80 141⁰C €4.71
4-153010 3/4" SSU / K-115 68⁰C €7.15
4-153011 3/4" SSU / K-115 79⁰C €7.15
4-153012 3/4" SSU / K-115 93⁰C €7.15
4-153013 3/4" SSU / K-115 141⁰C
Nurodytos kainos be PVM
Bronziniai sprinkleriai greito suveikimo, apatinio pajungimo

Bronziniai sprinkleriai greito suveikimo, apatinio pajungimo

Kodas Diametras Tipas / K-faktorius Temperatūra Kaina
3-110114 1/2" QR SP / K-80 68⁰C €9.84
3-110115 1/2" QR SP / K-80 79⁰C €5.62
3-110116 1/2" QR SP / K-80 93⁰C €5.62
3-110117 1/2" QR SP / K-80 141⁰C €5.62
4-110114 3/4" QR SP / K-115 68⁰C €8.05
4-110115 3/4" QR SP / K-115 79⁰C €8.05
4-110116 3/4" QR SP / K-115 93⁰C €8.05
4-110117 3/4" QR SP / K-115 141⁰C €8.05
Nurodytos kainos be PVM
Bronziniai sprinkleriai greito suveikimo, viršutinio pajungimo

Bronziniai sprinkleriai greito suveikimo, viršutinio pajungimo

Kodas Diametras Tipas / K-faktorius Temperatūra Kaina
3-120010 1/2" QR SU / K-80 68⁰C €5.62
3-120011 1/2" QR SU / K-80 79⁰C €5.62
3-120012 1/2" QR SU / K-80 93⁰C €5.62
3-120013 1/2" QR SU / K-80 141⁰C €5.62
4-120010 3/4" QR SU / K-115 68⁰C €8.05
4-120011 3/4" QR SU / K-115 79⁰C €8.05
4-120012 3/4" QR SU / K-115 93⁰C €8.05
4-120013 3/4" QR SU / K-115 141⁰C €8.05
Nurodytos kainos be PVM

ESFR sprinkleriai jungiami iš apačios (Pendent)

Kodas Sriegis F faktorius Temperatūra Kaina
14073AC ¾” BSP K240 (K17) 74°C €16.25
14073AE ¾” BSP K240 (K17) 96°C €16.25
18493AC 1” BSP K360 (K25) 74°C
18493AE 1” BSP K360 (K25) 96°C
Nurodytos kainos be PVM
Apsauginės grotelės su skydeliu 1/2" sprinkleriui

Apsauginės grotelės su skydeliu 1/2" sprinkleriui

Kodas Medžiaga Padengimas Kaina
SA51Q00020 Plienas Chromuotas €8.00
Nurodytos kainos be PVM
Rozetė sprinkleriui reguliuojama balta dviguba

Rozetė sprinkleriui reguliuojama balta dviguba

Kodas Kaina
3-261010 €2.20
Nurodytos kainos be PVM
Dėžutė atsarginiams sprinkleriams

Dėžutė atsarginiams sprinkleriams

Kodas Sprinklerių kiekis Kaina
RDCAB12 12 vnt. 1/2" ir 3/4" sprinkleriams €27.28
RDCAB24 24 vnt. 1/2" ir 3/4" sprinkleriams €32.73
Nurodytos kainos be PVM