Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „DAHLGERA” elektroninės parduotuvės (toliau – DAHLGERA) ir  DAHLGERA kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad DAHLGERA juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. DAHLGERA vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. DAHLGERA yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia DAHLGERA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis el. parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. DAHLGERA gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis DAHLGERA įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10 DAHLGERA gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. DAHLGERA pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Jūsų duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, kurias UAB Dahlgera pasitelkia jūsų užsakymo įvykdymui, kaip kad siuntų ar kurjerio tarnybą;

11.4. Už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes Jūs mokate Jūsų banko internetinės bankininkystės ar lizingo bendrovės sistemoje ir tuomet saugumą užtikrina šių kompanijų serveriai, kuriuose vedate į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kuri yra žinoma tik Jums ar kažką tokio panašaus.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. DAHLGERA, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@ dahlgera.lt arba paštu: Savanorių pr. 180, Vilnius LT-03154).

VI. Privatumo politikos keitimas

15. DAHLGERA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.

17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@ dahlgera.lt arba paštu Savanorių pr. 180, Vilnius LT-03154) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

Slapukų naudojimo taisyklės

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia? Slapukai yra nedideli informacijos failai, atsiųsti į Jūsų įrenginį (kompiuterį ar mobilųjį telefoną) iš Jūsų lankomų svetainių. Slapukai nekelia jokios grėsmės įrenginiams. Lankant svetainę Jūsų interneto naršyklė nuskaito slapuką ir pateikia informaciją, pavyzdžiui, atpažindama Jus kaip svetainės lankytoją ir pritaikydama svetainės turinį pagal Jūsų poreikius.

Kokius slapukus naudoja DAHLGERA ?

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko galiojimo laikas
_icl_current_language „WordPress” papildinio WPML slapukas, kuris naudojamas pasirinktai kalbai įsiminti. 24 valandos
__utma „Google Analytics” slapukai naudojami srautui į mūsų svetainę. Nerenka asmeninės informacijos. Naudojamas atskirti naudotojus ir sesijas. Daugiau informacijos „Google Analytics” privatumo politikoje. 2 metai
__utmz „Google Analytics” slapukai naudojami srautui į mūsų svetainę. Nerenka asmeninės informacijos. Saugo srauto šaltinį arba kampaniją, paaiškinančią, kaip naudotojas pasiekė jūsų svetainę. Daugiau informacijos „Google Analytics” privatumo politikoje. 6 mėnesiai
__utmb Naudojamas nustatant naujus seansus / apsilankymus. Slapukas yra sukurtas, kai vykdo javascript biblioteka, ir nėra esamų __utmb slapukų. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami „Google Analytics”. 30 minučių
__utmc Ga.js nenaudojamas. Nustatoma sąveika su urchin.js. Istoriškai šis slapukas naudojamas kartu su „__utmb” slapuku, kad nustatytų, ar vartotojas buvo naujas seansas / apsilankymas. Daugiau informacijos „Google Analytics” privatumo politikoje. Sesijos slapukas, ištrinamas, kai uždarote savo naršyklės langą.
__utmt Naudojamas norint padidinti greitį. Daugiau informacijos „Google Analytics” privatumo politikoje. 10 minučių

 

Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

DAHLGERA naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Šios taisyklės gali būti keičiamos. DAHLGERA laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų.

Keisti slapukų nustatymus čia:

Sutinku | Nesutinku