Plokšteliniai šilumokaičiai Danfoss

Danfoss plokšteliniai šilumokaičiai tai priešpriešinio srauto įrenginiai, kurių paskirtis atlikti šilumos mainus tarp dviejų atskirų sistemų. Pvz. tarp miesto termofikacinės šilumos perdavimo sistemos ir daugiabučio šildymo sistemos. Šilumos mainų paviršius susideda iš profiliuotų plokštelių, pagamintų iš nerūdijančio plieno, sulituotų į paketą, naudojant varį ar nikelį. Skysčiai, dalyvaujantys šilumos perdavimo procese, teka kanalais, suformuotais tarp kaitinimo plokštelių kas antrąjį kanalą pakaitomis. Tokiu būdu termofikacinis vanduo nesimaišo su pastato vidaus šildymo sistema, bet šiluminė energija perduodama iš vienos sistemos į kitą.

Plokštelinių šilumokaičių panaudojimas:plokšteliniai šilumokaičiai

Centrinėje šildymo sistemoje;
Pramoninio-buitinio vandens šildymui;
Saulės ir geoterminio šildymo sistemose;
Šilumos perdavimui pramoninių-technologinių procesų sferoje;
Kondensatoriai ir iš-garintuvai šilumos siurbliuose;
Pramoniniuose šaldymo įrenginiuose (aušintuvuose);
Šaldytuvų technikoje.

Techninė brošiūra