Gręžinių siurbliai

 

Wilo logotipas

 

Kiekvieną dieną savo buities negalime įsivaizduoti be vandens. Automatinės vandens tiekimo sistemos (vandentiekio siurblys) yra nebrangus ir kompaktiškas variantas vandens tiekimui iš šulinių ar gręžinių.

Renkantis tinkamą siurblį vandens tiekimui, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokiai sistemai siurblys reikalingas. Ar vandenį siurblys turi siurbti iš šulinio, ar turi tiesiog sukelti papildomai slėgio iš miesto tinklo? Ar norime siurblį pastatyti sausai patalpoje ar panardinti į šulinį. Buitinio vandentiekio sistemas galima suskirstyti į:

 • vandens tiekimo sistemas iš individualių artezinių gręžinių su panardinamais gręžinio siurbliais;
 • vandens tiekimo sistemas iš individualių šulinių ar talpyklų su panardinamais šulinių siurbliais;
 • vandens tiekimo sistemas iš individualių šulinių ar talpyklų su sausai pastatomais savisiurbiais siurbliais;
 • vandens tiekimo sistemas iš miesto tinklų sukeliant papildomą slėgį su sausai pastatomais nesavisiurbiais siurbliais ant namo vandentiekio įvado.

Vandens tiekimui iš artezinių gręžinių Wilo pristato gręžinių siurblius Wilo-Sub TWU 3.

Gręžinių siurblys Wilo-Sub TWU 3 – visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais, skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai, su integruotu atbuliniu vožtuvu. Visos su terpe besiliečiančios dalys iš atsparių korozijai medžiagų. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu, alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais. Variklis pristatomas jau užpildytas alyva gamykloje. Šis užpildymas garantuoja, kad gaminys neužšals iki -15 °C. Variklis yra taip suprojektuotas, kad jo negalima užpildyti iš išorės. Variklio užpildymą turi atlikti gamintojas. Ilgiau nenaudojant variklio (> 1 metai), būtina atlikti užpildo kontrolę. Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti eksploatuojamas panardintas. Būtina laikytis ribinių maksimalių terpės temperatūros ir mažiausio tėkmės greičio verčių. Horizontaliai montuojamas su aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maksimalus smėlio kiekis – 50 g/m³.

 

Gręžinių siurblio Wilo-Sub TWU 3 pritaikymas:

 • Privačiam vandens tiekimui iš gręžinių, šulinių ir cisternų;
 • Privačiam vandentiekiui, laistymui ir drėkinimui;
 • Vandens be ilgapluoščių ir abrazyvinių medžiagų pumpavimui.

 

 

Techniniai duomenys:

 • Įjungimas į tinklą: 1~230 V, 50 Hz arba 3~400 V, 50 Hz.
 • Darbo režimas (panardinus): S1.
 • Terpės temperatūra: +3 – +35 °C.
 • Mažiausias srauto greitis prie variklio: 0,08 m/s.
 • Didž. smėlio kiekis: 50 g/m³.
 • Didž. įjungimų skaičius: 30 /h.
 • Didž. panardinimo gylis: 150 m.
 • Apsaugos laipsnis: IP 58.
 • Slėginis atvamzdis: Rp 1.

Medžiagos:

 • Hidraulikos korpusas – nerūdijantis plienas 1.4301;
 • Darbaračiai – polikarbonatas;
 • Hidraulikos velenas – nerūdijantis plienas 1.4104;
 • Variklio korpusas – nerūdijantis plienas 1.4301;
 • Variklio velenas – nerūdijantis plienas 1.4305.

 

 

Wilo-Sub TWU 3 siurblio bendrosios montavimo bei eksploatavimo rekomendacijos 

Prieš pradedant pastatymo darbus, būtina patikrinti, ar  transportavimo metu gaminys nebuvo pažeistas.

Tiesiant ilgesnes slėginių vamzdžių linijas (ypač jei daugelyje vietų esama nelygumų arba yra griežtas teritorijos profilis), reikia itin atsižvelgti į galimus slėgio impulsus. Slėgio impulsai gali sugadinti įrenginį, o smūgiai į vožtuvą gali sukelti triukšmą. Viso to galima išvengti, naudojant tam tikras priemones (pvz., atbulines sklendes su reguliuojamu užsidarymo laiku, specialią slėginių vamzdžių tiesimo liniją).

Po kalkingo vandens transportavimo gaminį reiktų išskalauti, kad jis neužsikimštų bei būtų išvengta gedimo.

Naudojant lygio valdymo įrenginį, atkreipkite dėmesį į minimalų apsėmimą vandeniu. Oro priemaišos hidraulikos korpuse arba vamzdyno sistemoje neleistinos. Oras turi būti šalinamas naudojant atitinkamus nuorinimo įrenginius. Saugokite gaminį nuo šalčio. Darbinė zona turi būti švari, išvalyta nuo nešvarumų. Vandens pritekėjimas turi atitikti įrenginio pajėgumą, kad būtų išvengta sausos eigos ir (arba) oro įtraukimo.

Instaliuojant šuliniuose ar gręžiniuose, reikia stengtis, kad įrenginys neatsitrenktų į šulinio ar gręžinio sienas. Todėl būtina užtikrinti, kad povandeninio siurblio išorinis skersmuo visuomet būtų mažesnis už šulinio ar gręžinio angos vidinį skersmenį.

Dirbant rezervuaruose, šuliniuose ar gręžiniuose, saugumo sumetimais šalia visada turi būti antras asmuo. Jei kyla pavojus, kad kaupiasi nuodingos arba dusinančios dujos, būtina imtis atitinkamų apsaugos priemonių!

Turi būti pasirūpinta patikimu pakėlimo įrenginio sumontavimu, nes jis bus reikalingas montuojant/išmontuojant gaminį. Gaminio naudojimo ir pastatymo vieta turi būti saugiai pasiekiama kėlimo įrenginiu. Pastatymo vietos pagrindas turi būti tvirtas. Transportuojant gaminį, krovinio kėlimo priemonė turi būti pritvirtinta prie nurodytų tvirtinimo taškų.

Elektros tiekimo linijos turi būti išdėstytos taip, kad bet kuriuo metu būtų įmanomas nepavojingas naudojimas ir neprobleminis montavimas/išmontavimas. Gaminį draudžiama nešti arba traukti už maitinančių laidų. Naudojant komutacinius įtaisus, būtina atkreipti dėmesį į atitinkamą apsaugos klasę. Komutaciniai įrenginiai montavimo metu turi būti apsaugoti nuo užliejimo.

Statybinės dalys ir pagrindai turi būti pakankamai tvirti, norint saugiai ir tinkamai pritvirtinti įrangą.

Montuojant gaminį, būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

 • Šiuos darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas, o elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
 • Įrenginio transportavimui galima naudoti tik tam numatytą ir leistiną pritvirtinimo įrangą, jokiu būdu nenaudoti maitinimo laidų. Tvirtinimo priemonės prireikus pritvirtinamos jungėmis tvirtinimo vietose. Galima naudoti tik leistinas tvirtinimo priemones.
 • Siekiant užtikrinti reikalingą aušinimą, šie gaminiai naudojant turi būti panardinti. Būtina visada užtikrinti mažiausią vandens apsėmimo lygį!
 • Sausa eiga griežtai draudžiama! Reikia pasirūpinti, kad į hidraulikos korpusą nepatektų oro. Todėl produktas visada turi būti panardintas į darbinę terpę iki hidraulikos korpuso viršutinės briaunos. Jei vandens lygis pagal matuoklę nuolat keičiasi, būtina įrengti sausos eigos apsaugą!
 • Patikrinkite naudojamo kabelio skerspjūvį ir įsitikinkite, kad jis tinka reikalingam kabelio ilgiui.
 • Gaminys negali būti statomas ant šulinio dugno, nes dėl to gali atsirasti įtempis ir variklio uždumblėjimas. Uždumblėjus varikliui, neįmanoma užtikrinti šilumos nutekėjimo ir variklis gali perkaisti.
 • Gaminio negalima montuoti filtro vamzdžio aukštyje. Su įsiurbiama srove gali patekti smėlio ir kietųjų dalelių, o tai gali sutrikdyti variklio aušinimą. Tai gali sukelti padidintą hidraulikos nusidėvėjimą. Siekiant to išvengti, jei reikia, naudojamas vandens režimo gaubtas arba gaminys instaliuojamas užaklintų vamzdžių zonoje. 

Montavimo būdai: 

 • Vertikalus stacionarus pastatymas, panardinus.
 • Horizontalus stacionarus pastatymas, panardinus – tiktai naudojant aušinimo gaubtą! 

Išsamesnės informacijos apie siurblių Wilo-Sub TWU 3 montavimą bei naudojimo instrukcijas rasite čia. 

 

Gręžinių siurblių Wilo-Sub TWU 3 privalumai:

 • Su terpe besiliečiančios dalys atsparios korozijai;
 • Įmontuotas atbulinis vožtuvas;
 • Techninei priežiūrai pritaikytas, pervyniojamas variklis. 

  

Modelio kodo paaiškinimas

pvz., Wilo-Sub TWU 3-0115

 • TWU  – Panardinamasis siurblys
 • 3         – Hidraulikos skersmuo coliais [„]
 • 01       – Nominalus debitas [m /h]
 • 15       – Hidraulikos pakopų skaičius

 

 

Spausdinti kainininką

Gręžinių siurbliai Wilo-Sub TWU 3

Kodas Modelis Variklio skersmuo DM / Nominali variklio galia P2, įtampa Padavimo aukštis, H max / Debitas Q max Kaina
4090889 Sub TWU 3-0115 76 mm / 0,37 kW 1~220V, 50Hz 44,2 m / 2,7 m³/h €1,422.00
4090890 Sub TWU 3-0123 76 mm / 0,55 kW 1~220V, 50Hz 66,6 m / 2,7 m³/h €1,467.00
4090891 Sub TWU 3-0130 76 mm / 0,75 kW 1~220V, 50Hz 86,2 m / 2,7 m³/h €1,499.00
4090892 Sub TWU 3-0115 76 mm / 0,37 kW 3~400 V, 50Hz 44,2 m / 2,7 m³/h €1,257.00
4090893 Sub TWU 3-0123 76 mm / 0,55 kW 3~400 V, 50Hz 66,6 m / 2,7 m³/h €1,317.00
4090894 Sub TWU 3-0130 76 mm / 0,75 kW 3~400 V, 50Hz 86,2 m / 2,7 m³/h €1,350.00
4090895 Sub TWU 3-0145 76 mm / 1,10 kW 3~400 V, 50Hz 129,8 m / 2,7 m³/h €1,671.00
Nurodytos kainos be PVM