Ugnies vožtuvai

Griežtėjant pastatų statybos, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimams, ugnies vožtuvai tapo neatskiriama vėdinimo sistemos dalimi. Tinkamai suprojektuota ir sumontuota vėdinimo sistema, naudojant aukštos kokybės ugnies vožtuvus gali apsaugoti ne tik Jūsų turtą, bet ir išgelbėti gyvybę. Taip pat svarbu ir apsauga nuo dūmų. Mat apie 90% mirties atvejų gaisro metu įvyksta ne nuo pačios ugnies padarinių, o užtroškus ar apsinuodijus dūmais.

Ugnies vožtuvų paskirtis – uždaryti vėdinimo kanalus, siekiant apriboti ugnies ir degimo produktų plitimą patalpose. Ugnies vožtuvų reikalingumas vėdinimo sistemose yra apibrėžiamas Statybos techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”. Jie gali būti montuojami tiek vertikaliuose, tiek horizontaliuose vamzdynų sistemose.

Tam, kad būtų ribojamas degimo produktų plitimas, bendrosios apykaitos, šildymo oru ir kondicionavimo sistemų ugnies vožtuvus būtina įrengti:

  • ortakiuose iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose P.2, P.3, P.4 [5.10] grupės pastatuose.
  • ortakiuose, skirtuose Asg, Bsg ar Cg kategorijų patalpoms aptarnauti. Vietose, kur ortakiai kerta artimiausias vėdinamosios patalpos priešgaisrines perdangas ir pertvaras.
  • kiekviename ortakyje, skirtame aptarnauti vienai iš Asg, Bsg arba Cg kategorijų patalpų grupei (išskyrus sandėliavimo patalpas), kai patalpų grupės bendras plotas ne didesnis kaip 300 m2, o patalpos, įrengtos viename aukšte su durimis į bendrą koridorių, tose vietose, kur ortakis, atsišakodamas į ventiliatorių, kerta priešgaisrines perdangas ar pertvaras.

Priešgaisrinės sklendės (vožtuvai) pagal atsparumą ugniai skirstomos į klases, pateiktas lentelėje:fda-12-t-circular-shut-off-fire-damper-with-thermal-fuseUgnies vožtuvai

Savybių žymenys Laikas, min
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI 30 60 90 120
EI-S 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E-S 30 60 90 120

Vientisumas (E) – statinio elemento, turinčio skiriamąją funkciją, geba būti atspariam ugniai tik iš vienos pusės taip, kad dėl liepsnos arba karštų dujų prasiskverbimo ugnis neplistų į ugnimi neveikiamą pusę. Nuo jų gali užsidegti neveikiamasis paviršius arba kokia nors šalia jo esanti medžiaga.

Šilumos izoliacinės savybės (I) – statinio elemento geba išlaikyti veikimą ugnimi tik iš vienos pusės taip, kad dėl didelio šilumos perdavimo ugnis nebūtų pernešta iš veikiamos pusės į neveikiamąją ir neužsidegtų ugnimi neveikiamas paviršius arba labai arti jo esanti kokia nors medžiaga.

Sandarumas dūmams (S) – statinio elemento geba riboti dujų arba dūmų skverbimąsi iš vienos elemento pusės į kitą.

Pagal veikimo principą skirstomi į mechaninius (shut-off) ir su elektros pavara (24V arba 230V).

Mūsų siūlomi ugnies vožtuvai atitinka priešgaisrinius reikalavimus: PN-EN 13501-3+A1:2010P, PN-EN 1366-2:2001P, PN-EN 15650:2010

 

Spausdinti kainininką
Ugnies vožtuvai su mechanine automatine užsklanda, EIS 120 klasė

Ugnies vožtuvai su mechanine automatine užsklanda, EIS 120 klasė

Kodas Diametras Kaina
FDA12T100 100 €48.69
FDA12T125 125 €52.84
FDA12T160 160 €63.05
FDA12T200 200 €64.98
FDA12T250 250 €103.74
FDA12T315 315 €135.30
Nurodytos kainos be PVM
Ugnies vožtuvai su elektros pavara, EIS 120 klasė

Ugnies vožtuvai su elektros pavara, EIS 120 klasė

Kodas Diametras Pavara Kaina
FDA12M100B230 100 230V
FDA12M125B230 125 230V
FDA12M160B230 160 230V
FDA12M200B230 200 230V
FDA12M250B230 250 230V
FDA12M315B230 315 230V
FDA12M100B24 100 24V €377.31
FDA12M125B24 125 24V €379.42
FDA12M160B24 160 24V €382.64
FDA12M200B24 200 24V €386.60
FDA12M250B24 250 24V €431.01
FDA12M315B24 315 24V €454.16
Nurodytos kainos be PVM