HL trapai, sifonai

                           

Šiandien HL (Austrija) yra viena pirmaujančių kompanijų sifonų, kanalizacijos ir sanitarinių jungiamųjų detalių gamybos srityje. Kompanija jau 65m metus gamina produktus, skirtus saugiai nuvesti nuotėkų vandenis į jiems skirtą vietą bei apsaugoti pastatus nuo nuotėkų vandenų iš išorinių tinklų. Be daugelio kitų produktų HL kompanija gamina oro alsuoklius, trapus balkonams ir terasoms, lietvamzdžių pajungimo trapus, didelis dėmesys skiriamas vidaus trapų gamybai.

HL technologai ypač didelį dėmesį skiria produktų patikimumui ir funkcionalumui, montavimo bei eksploatavimo paprastumui. Unikalus HL sprendimas – patentuotas „sauso” tipo sifonas vidaus trapuose. Toks sifonas apsaugo patalpas nuo blogo kvapo iš nuotėkų sistemų net ir tada, kai vanduo sifone išgaravęs.

 

HL Trapai vidaus patalpoms

Trapai vidaus patalpoms naudojami taškiniam įvairių vandens nuotėkų nuvedimui nuo grindų. Tam, kad vidaus patalpų trapai patikimai tarnautų ir tenkintų estetinius reikalavimus, vertėtų atsižvelgti į keletą aspektų:

Trapo paskirtis: Įvertinti aplinkybes, kuriomis jis bus naudojamas. Būtina nustatyti ar vanduo į trapą bus nuvedamas pastoviai (pvz. dušinėje) arba retai (pvz. katilinėje). Svarbu žinoti, ar trapas yra galimo užtvindymo zonoje (tokiu atveju reikalingas trapas su atbuliniu vožtuvu).

Sifonas: Jei vanduo į hidro uždorį patenka nereguliariai, jis perdžiūsta ir kanalizacijos kvapai patenka į gyvenamas patalpas. Šios problemos sprendimui verta panaudoti taip vadinamą „SAUSĄ“sifoną. Esant sifone vandens, jis veikia kaip įprastinis sifonas, o išgaravus vandeniui, jo nupylimo anga uždaroma plūde – viršutine sifono dalimi.

Pralaidumas: Trapo bandymai pralaidumui atliekami pagal standarto EN 1253-2:2004 reikalavimus, esant 20 mm vandens lygiui virš grotelių. Tinkamam pasirinkimui būtina žinoti, kokį maksimalų vandens kiekį turi surinkti trapas. Būtina pažymėti, jog naudojant trapą dušinėje be barjerų, trapo pralaidumas nėra patikima apsauga nuo vandens išsiliejimo už dušinės ribų.

Montavimas: Garantuotam vandens nuvedimui būtina pagal pralaidumą tinkamai nustatyti reikiamą trapų skaičių. Dušinėse grindų nuolydis priimamas 0,01-0,02 trapo kryptimi. Horizontalaus išleidimo trapams vienas iš svarbiausių kriterijų yra montavimo aukštis. Trapams su vertikaliu išleidimu, korpusas įstatomas į betono sluoksnį, formuojantį nuolydį, o grindų paviršiaus lygyje pastatomas uždedamasis elementas. Būtina pasirūpinti hermetišku perėjimu nuo hidroizoliacijos ant trapo korpuso.

HL trapai sifonai

Siūlomi HL trapai vidaus patalpoms : horizontalaus išleidimo su “sauso” tipo sifonu (HL510NPR, HL5100PR) trapai, vertikalaus išleidimo su “sauso” tipo sifonu (HL310NPR, HL310NG, HL3100PR) trapai.

 Techniniai duomenys:

 • Medžiaga: polietilenas (PE), polipropilenas (PP), nerūdijantis plienas V2A, ketus;
 • Pralaidumas: 0,50 – 0,80 l/s, esant 20 mm vandens lygio aukščiui virš grotelių lygio;
 • Pajungimas: DN40/50 horizontalus išleidimas (HL510NPR, HL5100PR); DN50/75/110 vertikalus išleidimas ( HL310NPR, HL310NG, HL3100PR);
 • Apkrovos klasė: K3 – 300 kg (HL510NPR, HL5100PR, HL310NPR, HL3100PR), A15 – 1,5 t (HL310NG);
 • Panaudojimas: įvairių nuotėkų nuvedimui į kanalizaciją, nesant vandens sifone nepraleidžia kvapų.

HL trapų vidaus patalpoms apžvalga bei montavimo informacija: rasite čia.

 

HL Lauko trapai

HL lauko trapai naudojami lietaus ir tirpstančio sniego vandens nuvedimui objektuose su didelės apkrovos eksploatacinio ploto stogais (atviros automobilių stovėjimo aikštelės, kiemuose, didelio ploto terasos), vandens nuvedimui daugiaaukščiuose automobilių garažuose gaisro gesinimo atveju, daugia funkcinių arba aukštuminių pastatų bendro naudojimo vietose. O sumontavus priešgaisrinę movą HL 860, papildomai saugo nuo ugnies ribojančių statybinių konstrukcijų susikirtimo vietoje EI 120, kas patvirtinta „Techninio reglamento priešgaisrinės apsaugos reikalavimų“ (2008 07 22 Federalinis įstatymas Nr. 123-Φ3) atitikties sertifikatu.

Montavimas

Priklausomai nuo vietos ir eksploatuojamo stogo nuolydžio, reikalingas trapų skaičius nustatomas skaičiavimais (taip pat, kaip ir įlajų reikalingas skaičius). Trapo uždedamasis elementas turi atitikti galutinės dangos paviršiaus lygį. Pasirinkti trapo komplektuojančias dalis ir pradėti jų montavimą galima tik tuo atveju, kai bus galutinai aiškūs visų dangos sluoksnių storiai. Būtinų papildomų elementų parinkimas, tokių kaip uždedami elementai, trapo korpusas su hidroizoliaciniu polimerinio bitumo lakštu, drenažiniai žiedai, nustatomi pagal stogo struktūrą ir jo paskirtį. Kad sumontuotas trapas ilgai ir patikimai tarnautų, būtina atsižvelgti į sandarų trapo ir hidroizoliacijos sluoksnio sujungimą.

HL605 ir HL606 serijų trapai išlaiko apkrovą nuo 1,5 iki 12,5 tonų. Kiekvieno tipo trapo apkrova priklauso nuo porėmio ir grotelių medžiagos:

Apkrovos klasė A15 – 1,5 t – lauko trapai su plastikiniu porėmiu ir ketinėmis grotelėmis;

Apkrovos klasė B125 – 12,5t – lauko trapai su porėmiu ir grotelėmis iš ketaus.

Didelių apkrovų trapams būtina aplink uždedamąjį elementą suformuoti betono klojinį, armuo-tą konstrukcinio plieno tinklu, užtikrinant uždedamo elemento stabilumą be apkrovos perdavimo į trapo korpusą. Kitos dangos dalys gali būti suformuotos iš betono, asfalto, šaligatvio plytelių ir pan. Vietose, kur klojama aukštos temperatūros asfalto danga, būtina naudoti uždedamus elementus su porėmiu ir grotelėmis iš ketaus (nepriklausomai nuo trapo apkrovos).

HL lauko trapai

Siūlomi HL lauko trapai: horizontalaus išleidimo (HL605, HL605.1) trapai, vertikalaus išleidimo (HL606/1, HL606/5, HL606.1/1) trapai.

 Techniniai duomenys:

 • Medžiaga: polipropilenas (PP), ketus;
 • Pralaidumas: 4,20 l/s (HL605, HL605.1), 4,30 l/s (HL606/1, HL606.1/1, HL606/5);
 • Pajungimas: DN110 horizontalus išleidimas (HL605, HL605.1), DN110 vertikalus išleidimas (HL606/1, HL606.1/1, HL606/5);
 • Apkrovos klasė: A15 – 1,5t (HL605, HL606/1, HL606/5), B125 – 12,5t (HL605.1, HL606.1/1);

HL lauko trapų apžvalga bei montavimo informacija: rasite čia.

 

HL Balkonų ir terasų trapai

HL trapai sifonai

Šiais trapai lietaus vanduo nuvedamas iš balkonų ir terasų. Norint tinkamai pasirinkti tokio tipo trapą, būtina atsižvelgti į kelis momentus:

 • Tinkamo trapo parinkimui būtina laiku įvertinti: stogo tipą, stogo dangos sluoksnius, hidroizoliacijos tipą, trapo apkrovą ir vandens nuvedimo vamzdžio medžiagą.
 • Kiekvienam trapui turi būti tiksliai nustatytas vandens surinkimo plotas. Pagrindinis faktorius trapo parinkimui yra skaičiuojamasis lietaus vandens kiekis (Q, l/s) ir jo pralaidumas (l/s).
 • Norint išvengti vandens nuotėkio hidroizoliacijos sujungimo su trapo flanšu vietoje, būtina išsirinkti teisingą pasirinkto trapo ir hidroizoliacijos derinį.
 • Jeigu balkone ar terasoje yra parapetas, efektyvus vandens pašalinimas labai svarbus. Stiprus lietus arba vandens nuotėkio į trapą blokuotė gali žymiai padidinti apkrovą stogui (galimos jo deformacijos arba suardymas). Dėl to, būtina vykdyti reguliarias trapo patikras ir prireikus nuvalyti vandens surinkimo groteles arba lapų gaudykles.
 • Pagal galiojančius normatyvus, lietaus ir polaidžio vandenys iš balkonų ir terasų turi būti nuvedami tik į lietaus kanalizaciją. Jei vandens nuvedimas galimas tik per mišrią kanalizacijos sistemą, būtina panaudoti trapus su neužšąlančiu kvapų uždorio įtaisu.

Siūlomi HL trapai balkonams ir terasoms: HL80, HL80H, HL81G trapai su pasukamu šarnyriniu išleidimu.

Techniniai duomenys:

 • Medžiaga: PP/PE, ner. plienas (HL80, HL80H);  PP/PE, ketus (HL81G);
 • Pralaidumas: 0,80 l/s;
 • Pajungimas: DN50 / 75 pasukamas, sklandus išleidimo reguliavimas nuo 0º iki 90º;
 • Apkrovos klasė: K3 – 300 kg (HL80, HL80H), A15 – 1,5 t (HL81G).

HL trapų balkonams ir terasoms apžvalga bei montavimo informacija: rasite čia.

 

HL Lietaus surinkimo trapai

Kiemuose, kur daug kietų dangų, lietaus vanduo natūraliai nesusigeria į žemę, jis kaupiasi ir pridaro daug žalos pastatams. Pagrindinė priežastis, dėl ko reikia surinkti lietaus vandenį, yra noras apsaugoti statinius ir rūsius nuo drėgmės.

Lietaus vanduo lietvamzdžiais nuo stogo subėga į palei namo pamatą įrengtą nuogrindą, pamažu ją ardydamas. Laikui bėgant nuogrinda įgriūna, ima samanoti, ypač šiaurinėje namo pusėje. Per šalia esantį gruntą jis prasisunkia prie rūsio sienų, šios ima drėgti. Jei rūsio nėra, o hidroizoliacija tarp pamato ir sienos plonesnė, drėgmė gali kilti sienomis aukštyn. Daugiau dėmesio lietaus nuotėkoms reikėtų skirti sklypuose, kur molingas gruntas, o gruntiniai vandenys aukštai. Kartais tokiose vietose surinktam lietaus vandeniui tenka įrenginėti hermetiškai sandarias  talpas.

Įrengiant lietaus nuotėkų surinkimo sistemą, vanduo ties kiekvienu lietvamzdžiu surenkamas ir kanalizacijos vamzdžiais po žeme nuvedamas toliau nuo namo pamato, į tam skirtą vietą.

Šiuolaikiniuose namuose su šlaitiniais stogais, viena iš svarbiausių sistemų – lietaus kanalizacijos sistema. Paprastai lietaus kanalizacija sudaryta iš trijų pagrindinių elementų:

 • Kritulių surinkimo sistema (kanalai, latakai ir rinktuvai);
 • Kritulių transportavimo sistema;
 • Valymo sistema.

HL lietaus surinkimo trapai – puikus sprendimas, norint sujungti pirmąsias dvi sistemas į bendrą lietaus kanalizacijos sistemą.

Rudenį vandens nuotėkio sistemos užsikemša krentančiais medžių lapais ir kitomis šiukšlėmis, kas apsunkina vandens nuvedimą, stipriai drėkina namo fasadą, o prasidėjus temperatūrų pokyčiams susiformuoja varvekliai. Būtina prižiūrėti ir laiku pašalinti nustatytus defektus vandens nuvedimo vamzdžių jungtyse su išorinės kanalizacijos sistema. Būtina reguliariai valyti lengvai prieinamas priežiūrai vietas.

Jei lietaus kanalizacija sujungta su buitinių nuotėkų kanalizacija (pvz.: kanalizacijos šulinyje), būtina numatyti neužšąlančią apsaugą nuo kvapų prasiskverbimo.

Lietaus vandens nuvedimo vamzdžiai, kurie montuojami išorinėje pastato dalyje, turi būti pajungti į lietaus vandens surinkimo trapą. Trapas turi būti matomas ir privalo turėti išvalymo galimybę.

Siūlomi HL Lietaus surinkimo trapai: HL660E lietaus surinkimo trapas, HL600N didelio pralaidumo lietaus surinkimo trapas su dviem šarnyriniais pajungimais.

 Techniniai duomenys:

 • Medžiaga: Polipropilenas (PP);
 • Pralaidumas: 6,6 l/s (HL660E); 10 l/s, kai DN100, 11 l/s, kai DN125 (HL600N);
 • Pajungimas: lietvamzdžiams DN80, DN100, DN120 su šarnyriniu išleidimu vertikalia kryptimi – nuo 0° iki 90°, horizontalia kryptimi – nuo 0° iki 360° (HL600N); DN110/125 su vertikaliu išleidimu (HL660E);
 • Hidro uždoris: mechaninis neužšąlantis.

HL lietaus surinkimo trapų montavimas: rasite čia.

 

HL Automatiniai alsuokliai

Kad nuotėkų sistema veiktų, o pačios nuotėkos laisvai tekėtų vamzdžiais valymo įrenginių link, į vamzdyną turi patekti oras. Kitokiu atveju iš kriauklių, dušo trapų ir latakų, kitų angų sklinda nemalonus nuotėkų kvapas. Idealu, kai oras patenka tiesiai iš lauko, per vamzdį, išvestą pro stogą. Tačiau šiuolaikiniuose namuose, kur būtina laikytis aukštos klasės energetinio efektyvumo, vengiama bet kokių papildomų įrenginių, kurie mažina statinio sandarumą. Tuomet pro stogą išvestas vamzdis turėtų būti papildomai už sandarintas. Taupant laiką ir statybos kaštus, vamzdžio galas, pro kurį oras patenka į nuotėkų vamzdyną, paliekamas pastato viduje.

Alsuokliai neatskiriama kanalizacijos sistemos dalis. Jie naudojami apsaugai nuo:

 • santechnikos įtaisų hidro uždorių pertrūkio maksimalaus vandens išleidimo metu;
 • kanalizacijos kvapų, sklindančių į gyvenamas patalpas minimalaus vandens išleidimo metu.

 Alsuoklio veikimo principas

Kanalizacijos stove susidarius slėgio išretėjimui, guminė vožtuvo membrana pakyla ir praleidžia orą į stovą. Stovo viduje slėgiui išsilyginus su atmosferiniu, vožtuvo membrana nusileidžia ir patikimai apsaugo vožtuvą nuo kanalizacijos kvapų prasiskverbimo į patalpas.

Montavimas

Jei nuotėkų stovas yra atitolęs nuo santechninio įrenginio daugiau kaip 4m, slėgio išlyginimui nuotėkų sistemoje rekomenduojama naudoti automatinį alsuoklį. Minimaliai 1 ventiliacijos stovas turi būti išvestas ant pastato stogo, kiti gali būti su alsuokliais montuojami pastogėje.

Alsuokliai montuojami patalpoje, vertikaliai viršutinėje kanalizacijos stovo dalyje, ne žemiau kaip 300 mm nuo nuotėkų vamzdžio padėties. Naudojant horizontaliose atkarpose, alsuoklis prijungiamas maksimaliai nutolusioje nuo stovo vietoje. Potinkinio montavimo atveju būtina užtikrinti netrikdomą oro patekimą į alsuoklį.

Alsuoklio darbinių temperatūrų intervalas nuo -20 ºC iki +60 ºC. Jis gali būti montuojamas neapšildomoje palėpėje, tik šiuo atveju būtina apšiltinti visus vamzdynus šaltos patalpos ribose . Vožtuvo galima neapšiltinti, kadangi jis turi nuimamą dangtelį, o tarp šio dangtelio ir vožtuvo korpuso išlieka oro ertmė.

Alsuoklis turi būti sumontuojamas, užtikrinant patikimą prieigą. Užsiteršus apsaugos nuo vabzdžių tinkleliui jis lengvai nuimamas ir išvalomas.

Norint, kad Hl automatiniai alsuokliai tarnautų patikimai ir maksimaliai našiai, būtina laikytis alsuoklių montavimo bei jų panaudojimo rekomendacijų, nepamirštant periodiškų patikrų.

Siūlomi HL automatiniai alsuokliai: HL900NECO automatinis alsuoklis su nuimamu apsaugos nuo vamzdžių tinkleliu, HL904 automatinis alsuoklis bei HL905 alsuoklis potinkiniam montavimui (komplekte su montavimo akle ir dekoratyviniu dangteliu).

 Techniniai duomenys:

 • Medžiaga: polipropilenas – PP (HL900NECO, HL904);  PP/ABS (HL905 potinkinis);
 • Oro srautas: 37 l/s (HL900NECO), 5,25 l/s (HL904), 13 l/s (HL905 potinkinis);
 • Darbinė temperatūra: nuo -20 ºC iki +60 ºC;
 • Pajungimas: DN110 (HL900NECO); DN32/50 perėjimas, DN40 kūginė veržlė (HL904); DN50/75 (HL905 potinkinis).

HL automatinių alsuoklių privalumai:

 • Pakankamai plačiai ir sėkmingai naudojami statybose, padidindami neturinčių ventiliacijos kanalizacijos stovų pralaidumą, esant apsunkinto arba išvis neleistino kanalizacijos stovo išvedimo pro stogą atvejais (eksploatuojami stogai, arti išdėstyti langai ir balkonai ir kt.);
 • Kiekvienas HL alsuoklis privalo atsidaryti ir užsidaryti ne mažiau kaip 800 tūkstančių kartų, neprarasdamas savo funkcinių savybių. Griežtų reikalavimų dėka, dar gamykloje išbandomas kiekvieno vožtuvo funkcionalumas ir sandarumas tokiam atsidarymų kiekiui.

HL automatinių alsuoklių techninė bei montavimo informacija: rasite čia.

HL kompanijos gaminami produktai iš plastiko yra patvarūs ir patikimi, funkcionalūs, lengvo svorio – juos paprasta montuoti bei eksploatuoti, atitinka ISO standartus.

 

Spausdinti kainininką

Trapas su “sauso” tipo sifonu, horizontalus

Kodas Diametras Debetas, l/s Apkrovos klasė Kaina
HL510NPR DN40 / 50 0,5 K3 - 300 kg €56.22
HL5100PR DN40 / 50 0,8 K3 - 300kg €106.47
Nurodytos kainos be PVM

Trapas su “sauso” tipo sifonu, vertikalus

Kodas Diametras Debetas, l/s Apkrovos klasė Kaina
HL310NPR DN50 / 75 / 110 0,5 K3 - 300 kg €68.28
HL310NG DN50 / 75 / 110 0,67 A15 - 1,5 t (su ketinėmis grotelėmis) €100.77
HL3100PR DN50 / 75 / 110 0,8 K3 - 300kg €106.60
Nurodytos kainos be PVM

Trapas terasoms su mechaniniu hidro uždoriu ir pasukamu šarnyriniu išleidimu

Kodas Diametras Debetas, l/s Apkrovos klasė Kaina
HL80 DN50 / 75 0,8 K3 - 300 kg €71.58
HL80H DN50 / 75 0,8 K3 - 300 kg (su hidroizoliaciniu bituminiu lakštu) €128.56
HL81G DN50 / 75 0,8 A15 - 1,5 t (su porėmiu ir grotelėmis iš ketaus)
Nurodytos kainos be PVM
Hidroizoliacinis komplektas: nerūd.pl. žiedas, varžtai ir tarpinė

Hidroizoliacinis komplektas: nerūd.pl. žiedas, varžtai ir tarpinė

Kodas Dydis Kaina
HL83.0 196 x 114 mm €33.26
Nurodytos kainos be PVM

Automatinis alsuoklis serija HL900

Kodas Diametras Debetas, l/s Kaina
HL900NECO DN110 37 Su nuimamu apsaugos nuo vamzdžių tinkleliu €41.44
HL904 DN40 5,25 €23.51
Nurodytos kainos be PVM

Potinkinis alsuoklis

Kodas Diametras Debetas, l/s Kaina
HL905N DN50 / 75 13 €85.47
Nurodytos kainos be PVM

Perėjimas plastikas / ketus

Kodas Diametras Kaina
HL9/1 DN110 €29.27
HL9/50 DN50 €18.43
Nurodytos kainos be PVM

Lauko trapas, horizonatlus

Kodas Diametras Debetas, l/s Apkrovos klasė Kaina
HL605 DN110 4,2 A15 - 1,5 t (su ketinėmis grotelėmis) €155.73
HL605.1 DN110 4,2 B125 - 12,5t (su porėmiu ir grotelėmis iš ketaus) €231.82
Nurodytos kainos be PVM

Lauko trapas, vertikalus

Kodas Diametras Debetas, l/s Apkrovos klasė Kaina
HL606/1 DN110 4,3 A15 - 1,5t (su ketinėmis grotelėmis) €155.73
HL606.1/1 DN110 4,3 B125 - 12,5t (su porėmiu ir grotelėmis iš ketaus) €231.82
HL606/5 DN160 4,3 A15 - 1,5 t (su ketinėmis grotelėmis) €155.73
Nurodytos kainos be PVM

Lietvamzdžio pajungimo trapas

Kodas Diametras Debetas, l/s Kaina
HL660E DN110 / 125 6,6 €26.41
HL600N DN110 / 125 10 (DN110) / 11 (DN125) €153.69
Nurodytos kainos be PVM

Sifonas skalbimo mašinos arba indaplovės prijungimui, potinkinis

Kodas Matmenys Prijungimas prie nuotekų vamzdžio Pajungimo antgalis Kaina
HL400 120 x 166mm DN40/50 3/4" €33.24
Nurodytos kainos be PVM

Sifonas skalbimo mašinos arba indaplovės prijungimui su vandens padavimu, potinkinis

Kodas Matmenys Prijungimas prie nuotekų vamzdžio Pajungimo antgalis Kaina
HL405ECO 190 x 110mm DN40/50 3/4" €49.32
Nurodytos kainos be PVM

Sifono HL4000 pajungimo komplektas 2 įrenginiams

Kodas Matmenys Pajungimo antgalis Sujungimo alkūnė skalbimo mašinos ar indaplovės žarnai Kaina
HL4000.2 120 x166mm 3/4" ø 8-13mm €38.56
Nurodytos kainos be PVM

Sifono HL4000 korpusas potinkinis indaplovei, sk. mašinai arba praustuvui

Kodas Matmenys Kaina
HL4000.0 DN40/50 - 107x147mm €16.09
Nurodytos kainos be PVM

Sifonas kondensato surinkimui, potinkinis

Kodas Matmenys Kaina
HL138 DN32 - 110x110mm €39.44
Nurodytos kainos be PVM

Sifonas kondensato surinkimui DN40, horizontalus su vertikalia arba horizontalia jungtimi

Kodas Matmenys Kaina
HL136N DN40 x 5/4" €41.04
Nurodytos kainos be PVM